Kunskap, trygghet och (rörelse)glädje!

Trygghet och glädje är viktigt för
att kunna lära sig nya saker. Mer fysisk aktivitet
under skoldagen har också en positiv inverkan på
eleven i både skolarbete, motorisk utveckling
och i det sociala samspelet med andra barn.

Vår pedagogik

Vi tror på den lilla skolan, med små klasser som ger stora möjligheter. Det skall råda kvalité i skolan, allt från den inre miljön till lärarens kompetens. Eleverna skall ha det absolut bästa.
Läs mer här...

Bildgalleri