Kunskap Trygghet Glädje – och vi rör på oss!

Att känna trygghet och glädje på skolan är viktigt för
att kunna lära sig nya saker. Mer fysisk aktivitet
under skoldagen har också en positiv inverkan på
eleven i både skolarbete, motorisk utveckling
och i det sociala samspelet med andra barn.

Vår pedagogik

Vi tror på den lilla skolan, med små klasser som ger stora möjligheter. Det skall råda kvalité i skolan, allt från den inre miljön till lärarens kompetens. Eleverna skall ha det absolut bästa.
Läs mer här...

Bildgalleri