Skolvalet

Skolval…imagescaj3z0yi

…så här går det till:

Det finns två sätt att söka plats på skolan.

1) fyll i formuläret som du hittar här på hemsidan.

2) Ringa skolan, 0152-450 50, som skickar en ansökan

Barnet ställs i kö från det datum ansökan skickas på webben eller den dagen skolan tar emot ansökan via posten. Vi skickar en bekräftelse till er på att vi har tagit emot er ansökan.

Skolan har syskonförtur. Den gäller om du som vårdnadshavare åberopar den i samband med bekräftelsen som ska vara inne den 9 december. Därefter gäller annars endast ködatum som turordning. Syskonförturen gäller om ett syskon redan går på Karlavagnen.

NYHET! Karlavagnens elever har fr o m skolvalet 2016, förtur i valet till år 4, till Friskolan Asken. Förturen gäller då våra skolor har en verksamhetsliknande inriktning (portfolio). Det är dock viktigt att man skriver in sitt barn i båda skolornas elevkö, då vi har separata kösystem.

Förskoleklass-val

I början på oktober skickas en förfrågan ut till alla som står i kön inför nästa läsårs förskoleklass-start (nästa årskull f-2012). Vi önskar svar senast den 27 oktober (2017) om man önskar behålla sin plats i kön. Därefter, i början på november, skickas platserbjudanden/information om köplats ut.

Den 18 november 2017 kl 10.00-12.00 kommer vi att ha ett Öppet hus på skolan. Öppet hus är ett tillfälle att se verksamheten igång, träffa andra föräldrar och barn samt träffa skolans personal. Ni är naturligtvis välkomna att besöka skolan även vid andra tillfällen! Hör av er till oss innan bara, så att vi inte är ute på andra äventyr…

NYHET I SKOLVALET 2017: Digitalt skolval i Strängnäs kommun vilket innebär att Ni som väljer / och fått plats på Friskolan Karlavagnen kommer att behöva fylla i två blanketter. En som lämnas till oss enligt överenskommet datum (viktigt för att bekräfta erbjuden plats direkt till Karlavagnen), samt i det digitala systemet som Strängnäs kommun skickar ut information om. Kommunens digitala systemet är öppet för skolval under januarimånad 2018 (återkommer med aktuella datum) Hör gärna av er om Ni har frågor kring detta, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

 

Sammanfattning, skolvalet 2018

 

1) I början på oktober skickas en förfrågan ut ang ”behålla/inte behålla” sin köplats. Svar till Karlavagnen senast 27 oktober 2017.

2) I början på november skickas platserbjudanden ut, samt info om ev reservplats.

3) I december (återkommer med exakt datum) vill vi veta om ni vill behålla er plats eller om ni avstår platsen. Reservkön erbjuds platser enligt turordningen i kön, görs löpande efter att platser blir tillgängliga under skolvalsprocessen.

4) Kommunens digitala skolval besvaras under januarimånad (återkommer med aktuella datum)

Till alla som fått plats och som kommer att börja på Friskolan Karlavagnen, kommer information samt olika inbjudningar under våren att skickas ut. Under april/majmånad bjuds föräldrarna in till skolan för ett första föräldramöte.  Lärare, rektor och fritidspersonal kommer att finnas på plats under kvällen och vi kommer att informera om inskolning, skolstart m m

Skolstart sker i augusti.

Om ni har frågor kring skolvalet eller vår elevkö, hör av er!
Telefon 0152-450 50 eller maila Carina Eriksson.