Skolvalet

Skolval…imagescaj3z0yi

…så här går det till:

Du söker plats på skolan genom att fylla i formuläret som du hittar här på hemsidan.

Barnet ställs i kö från det datum ansökan skickas på webben. Vi skickar en bekräftelse till er på att vi har tagit emot er ansökan.

Skolan har syskonförtur i samband med förskoleklassvalet. Du som vårdnadshavare behöver göra anspråk på syskonförturen innan platserbjudandena skickas ut (d v s innan 31/10 -18). Därefter gäller endast ködatum som turordning. Syskonförturen gäller om ett äldre syskon går på Karlavagnen.

OBS! Karlavagnens elever har förtur i valet till år 4, till Friskolan Asken. Förturen gäller då våra skolor har en verksamhetsliknande inriktning (portfolio). Det är dock viktigt att man skriver in sitt barn i båda skolornas elevkö, då vi har separata kösystem.

Förskoleklass-val

I början på november, skickas platserbjudanden/information om köplats ut.

Lördagen den 17 november 2018 kl 10.00-12.00 kommer vi att ha Öppet hus på skolan. Öppet hus är ett tillfälle att se verksamheten igång, träffa andra föräldrar och barn samt träffa skolans personal. Ni är naturligtvis välkomna att besöka skolan även vid andra tillfällen! Hör av er till oss innan bara, så att vi inte är ute på andra äventyr…

Sammanfattning, skolvalet 2018

1) I början på november skickas platserbjudanden ut, samt info om ev reservplats.

2) Senast den 7 december 2018 vill vi veta om man vill behålla sin erbjudna plats eller om man avstår platsen. Reservkön erbjuds platser enligt turordningen i kön, det görs löpande efter att platser blir tillgängliga under hela skolvalsprocessen.

Till alla som fått plats och som kommer att börja på Friskolan Karlavagnen, kommer information samt olika inbjudningar under våren att skickas ut. Under april/majmånad bjuds föräldrarna in till skolan för ett första föräldramöte.  Lärare, rektor och fritidspersonal kommer att finnas på plats under kvällen och vi kommer att informera om inskolning, skolstart m m

Skolstart sker i augusti.

Om ni har frågor kring skolvalet eller vår elevkö, hör av er!
Telefon 0152-450 50 eller maila Carina Eriksson.