Eva-Lotta har ordet…

Vilken fantastisk sommar vi har! 🌸

Nu går vi in augusti och semestrarna är slut. Fritids öppnar och snart börjar skolan. Ett nytt läsår med allt vad det innebär. Förväntningarna är höga hos eleverna och personalen att läsåret ska bli riktigt fint och bra på alla sätt. Jag är helt övertygad om att det blir så.

Jag har nu haft förmånen att vara rektor och styrelseordförande för Friskolan Karlavagnen i fem år.

Jag anser att vi är på helt rätt väg, när det gäller kunskap, ordning och reda, vår värdegrund alla elevers lika värde.

Jag har under mina nästan 20 år som rektor varit förtvivlad många gånger och tänkt att det är omöjligt att förändra skolan, min ambition har alltid varit elevens bästa. Så kom jag till Friskolan Karlavagnen.

Att få skapa en skola där alla elever syns och får sina behov tillgodo sedda. Där eleven alltid är i fokus. Att vi alltid frågar oss vad vi kan göra för att alla elever ska få det hen har rätt till och mår bra.

Det handlar naturligtvis en del om ekonomi men inte bara det utan om ett förhållningssätt och en vilja att utvecklas så att det blir bra för alla elever.

Skolan inklusive fritids står i en ständig förändring, vi lär oss hela tiden, forskningen går framåt och vi med den. Kunskap om hur vi lär och vikten av att vi rör på oss varje dag för att underlätta inlärningen, innebär att vi måste fundera hur gör vi det också utanför ämnet idrott och hälsa. Där har alla varit mycket kreativa och med stor entusiasm tagit sig an frågan, trivselledare på rasterna, fritidsaktiviteter med rörelse, dans och korta rörelselekar i klassrummen, ja, listan kan göras lång.

Vi står nu inför flera utmaningar inom bl.a programmering och att göra skolan NPF säkrad.(neuropsykiatriska funktionsnedsättning). Därför har vi en förstelärare i respektive område. Det är bara en liten del av vad skolan står för och vad all personal arbetar med. Sedan måste vi alla naturligtvis hålla oss ajour med vad som händer i respektive ämne. Nya idéer om hur man bäst lär sig läsa och räkna osv.

Min uppfattning är att idag behöver vi en hel verktygslåda att använda så att varje liten elev får rätt verktyg för att lära. Vår portfolioprofil innebär bla. att eleven får hjälp med att förstå hur hen lär sig.

Ja, skolan är en komplex verksamhet med elever, föräldrar och personal som ska samspela för att varje elev ska få det allra bästa under sin skoltid.

Friskolan Karlavagnen ger eleven den allra bästa starten på sin skolgång som ska vara i många år framöver. Det är viktigt för oss att vara på topp elevens första viktiga år. Kunskap, trygghet, glädje är inte bara ord utan något vi alla har som ledstjärnor.

Vi är på god väg till min drömskola…

Som jag inledde så har jag varit rektor på skolan i fem år, de fem åren har varit de bästa i min rektorskarriär.

Jag är så tacksam att jag fick möjligheten att bli rektor för Friskolan Karlavagnen, att ni vågade satsa på mig, trots min ålder.

Jag vill från hjärtat tacka alla för att jag har fått vara en del i samspelet för våra elever.

Tack alla medarbetare som har lärt mig så mycket.

Tack alla föräldrar som har gett mig förtroendet att ta hand om det allra finaste ni har, era barn.

Tack alla elever som har gett mig så mycket av glädje och framtidstro, vilka underbara elever, vår blivande framtid( höstens förskoleklass pensioneras år 2077)

Nu drar jag mig tillbaka som rektor men har fått förmånen att vara kvar som styrelseordförande och rådgivare i elevhälsoteamet vilket jag är mycket stolt och glad över.

Jag önskar Maria och hennes personal lycka till med alla nya utmaningar och önskar att de kommande åren blir Era bästa yrkesår.

🌸🌸🌸🌸

Eva-Lotta Mannerfelt

Fd. Rektor