Föräldramöten

Nu är det dags för föräldramöten! 
Tisdag 5/9: förskoleklass kl 18.00 och år 1 kl 18.30.

Onsdag 6/9: år 2 kl 18.00 och år 3 kl 18.30.

Vi börjar alla möten i matsalen med en kort gemensam info av fritids, därefter går vi till klassrummen för fortsatt möte. 

Varmt välkomna! 🌸🌸