Förskoleklass 2017/2018

Vi hälsar höstens nya förskoleklasselever välkomna till Karlavagnen!

Det börjar bli dags för det första föräldramötet och för inskolningar.

Föräldramöte: tisdagen 25 april klockan 18-19 i skolans matsal.

Inskolning: vi erbjuder två tillfällen för barnen att besöka skolan innan skolstart. Vi kommer att hålla till i förskoleklassrummen i Månhuset. Gruppindelningen är endast tillfällig (gruppindelning med mer info – är hemskickad via posten).

Grupp 1: inskolning fredag 12/5 kl 9-10 och fredag 19/5 kl 10-12

Grupp 2: inskolning tisdag 16/5 kl 9-10 och tisdag 23/5 kl 10-12

Fritids erbjuder också ett inskolningsbesök; för grupp 1 – 21/6 kl 9-10 och för grupp 2 – 22/6 kl 9-10.

Nya förskoleklasselever har tillgång till vårt fritids fr o m vecka 32. Om behov av ytterligare inskolning på fritids finns, så ordnar vi det (fr o m vecka 32). Skriv i era önskade inskolningstider på ”schemablanketten för fritids” och lämna gärna in i samband med föräldramötet den 25/4.

Fritids har stängt för planering 14-15/8 (v 33).

Skolstart – tisdagen 22/8 kl 8.30!

Vi ser verkligen fram emot alla kommande möten – både med nya elever och med er föräldrar!

Varmt välkomna! / Personalen på Karlavagnenuntitled558

imagesCA3F8K4M