Fritids

12509829_1100314839993279_2074515025527933874_nVarmt välkomna till oss på Karlavagnens fritids!

Till oss är alla barn som går på Karlavagnen välkomna, det enda som behövs är att ni kontaktar vår personal, skriver i ett avtal och ett schema. Avgiften är lika som inom kommunen, och administreras även av kommunen.

Vi är ett fritids – med två avdelningar. Förskoleklass och år 1 tillhör avdelningen Månen och år 2-3 hör till Solens avdelning. Personalen går på ett rullande schema och jobbar på båda avdelningarna.

Vårt mål är att alla fritidsbarn och deras föräldrar ska känna trygghet och trivas hos oss!

LGR11 – läroplan för fritidshem

”Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap – LGR11”

På Karlavagnen arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att implementera LGR 11 i vår fritidsverksamhet. Här nedan ser ni en bild över en del av vårt arbete – där innehåll, syfte och uppdrag tydliggörs.

fritids lgr 11

Personal

Vi som jobbar på fritids heter Malin Isgren (föreståndare),  Fredrik Öhman, Lena Wikner, Inga-Lill Filander, Anna Gustafson, Viktor Madell, Daniel Wikner, Åsa Sandin, Dennis Berglind, Emilia Sundström och Pauline Wiback. De flesta av oss som jobbar på fritids, jobbar även på skolan under dagarna. Så vi är alla bekanta ansikten för barnen.

Verksamheten

Morgonfritids: frukost serveras för alla i Solhuset (fritidsavdelningen för år 2-3) mellan kl 6.45-7.30. Klockan 7.45 börjar vi plocka undan morgonens aktiviteter och går ut på en kortare rast innan skolan börjar.

Eftermiddagsfritids: När skoldagen är slut (kl 13.30) kommer vår fritidspersonal till klassrummet. för överlämning och avprickning – inför eftermiddagen på fritids. De yngre eleverna i förskoleklass och år 1 följer med fritidspersonalen direkt till matsalen för att äta mellis. De lite äldre eleverna i år 2 och 3 går ut, har rast och gör sina val bland eftermiddagens aktiviteter. År 2 och 3 äter sedan sitt mellis strax efter kl 14.00.

Dagens aktiviteter presenteras i samband med mellis och utomhus. Ute på skolgården, på vår ”leksaksbod” finns aktivitetstavlor där alla elever gör sina val gen16864641_1458890544135705_4922500935416402602_nom att sätta sin ”knapp” på det man väljer att göra. Under aktiviteterna leker vi i blandade åldrar – från förskoleklass till år 3.

Varje dag finns det 4-5 aktiviteter att välja bland, både utomhus och inomhus. Mellan kl 14.30-15.30  pågår de valda aktiviteterna,  som bl a kan vara skapande verksamhet (t ex ”Måla till Mello”, ”Djur i trolldeg”)  , kör- och dramaverksamhet, programmering, blockflöjtskurs, skogslek/äventyrspromenad, lekar på skolgården, sy-verkstad, bugg-kurs, bakning m m.

Medan aktiviteterna pågår så finns en personal med rosa väst utomhus ”en löpare”, som håller i avprickningen och som även kan lotsa hämtande föräldrar till barnets aktivitet.

Efter aktiviteterna, och en kortare rast, är det återsamling på respektive avdelning, nu med fri lek och så småningom – fruktstund.

Strax före kl 17 – går alla fritidsbarn ut,  då vi avslutar fritidsdagen ute på skolgården.

Närvarohantering och schemaläggning ”TEMPUS”

På fritids använder vi ett digitalt närvarosystem ”Tempus”. Ett lättanvänt system för både vårdnadshavare och personal. Som vårdnadshavare lägger du själv in barnets fritidstider via en app. Du kan lätt gå in och ändra tider samt skicka meddelanden till fritidspersonalen, vid tillfälliga ändringar osv. Du hämtar information och inloggningsuppgifter till Tempus hos Malin Isgren.

När barnet hämtas vill vi att Du som vårdnadshavare alltid meddelar någon i personalen (under aktivitetstimmen – till ”löparen” i rosa väst). Det är mycket viktigt för vår närvarokontroll!

Om Ni får förhinder och inte kan hålla den tid som ni angivit på barnets schema måste ni meddela oss detta. Det är viktigt att ditt barn känner sig trygg och ej behöver känna oro om det blir avvikelser i tiderna som barnet är på fritids.

16681469_1456397414385018_2638177254863433527_nLovfritids
16807662_1455470154477744_6117089612913513358_n

Inför loven skickas en förfrågan ut via Tempus, gällande aktuella fritidstider för lovveckan. Här är det mycket viktigt att vi får in svar från alla, då de är grunden till planeringen av lovverksamheten, lovets matbeställningar och personalbehov.

Aktiviteterna under loven varieras bl a beroende på årstid. På det senaste lovet – sportlovet, så var vi  t ex och bowlade, badade och åkte skridskor. Vi var också till skogen där vi lekte och grillade pinnbröd. ”Hemma på fritids” lekte, bakade och pysslade vi också.

Vi har semesterstängt 4 veckor under sommaren (vecka 28-31) och har fyra studiedagar per läsår, då är verksamheten helt stängd.

Två av studiedagarna (planering) har vi samband med skolstarten på höstterminen, en planeringsdag vid vårterminens start och en studiedag (utvärdering) har vi vid skolavslutningen i juni. Ni hittar årets aktuella datum i vår kalender här på hemsidan.

Ni är alltid välkomna att höra av er om Ni har några funderingar eller frågor gällande fritids. Vi finns här för Er!

Om Ni vill ringa:

  • Fritidsmobilen 076-82 452 30
  • Solens fritids (år 2-3)  0152-450 50
  • Månens fritids (f-1) 0152-452 30

Ni kan också maila:

 

Avtal för fritids, schema- och uppsägningsblankett, samt Fritidshemmets likabehandlingsplan hittar du under ”Dokument”.

 

Varmt välkomna till Karlavagnens fritids!!