Idrott och hälsa utomhus fr o m vecka 18

Vår idrottslärare Andreas hälsar att fr o m v18 är årskurs 1-3 utomhus på sina idrottslektioner. Kläder efter väder!