Lov 10-11/5

 

Torsdagen den 10 maj är fritids stängt (röd dag).

Fredagen 11 maj är fritids öppet för de som anmält omsorgsbehov.