Marsblogg

Hej!

Jag hoppas att ni alla fick en fin februarimånad.

Nu är vi redan i slutet av mars och en svag känsla av vår har infunnit sig på skolgården. Jag kastas tillbaka till min egen barndom när jag ser kulspelande barn i sandlådan, öppna jackor som fladdrar i vinden och nyvunna fräknar på en liten knappnäsa.

Våra äldsta elever, treorna, har dragit igång med de nationella proven. I grundskolan genomförs de nationella proven i åk 3, 6 och 9. I årskurs 3 genomförs proven under perioden v.11-v.20 i ämnena svenska och matematik. De nationella proven är ett stöd för att vi ska göra så likvärdiga och rättvisa bedömningar som möjligt av elevernas kunskaper. De nationella proven är också en gedigen utvärdering av vårt arbete på skolan och kvaliteten på vår undervisning. Vårt huvuduppdrag är ju lärande och om lärandet inte inträffar i den utsträckning som vi önskat eller trott så är det vårt ansvar att utvärdera, ställa om, korrigera, reflektera och omfördela. Alltså inte eleverna, utan oss och undervisningen. För att på så sätt skruva upp effekten av vår undervisning och bygga den på de behov vi ser hos våra elever.

Det är en speciell känsla som sprider sig på skolan när det är dags för nationella prov. Det känns lite högtidligt och stämningsfullt. Därför blir det vår viktiga uppgift att ta ner allvaret och avdramatisera det hela. Detta gör vi bland annat genom att prata om proven långt i förväg, samt låta eleverna testa gamla nationella prov så att situationen är bekant när det väl är dags.

I slutet av maj eller början av juni kommer mentorer och elever bjuda in år 3’s vårdnadshavare till en öppen kväll för att ta del av proven och hur det har gått. Varmt välkomna då!

Inom kort kommer vi även skicka ut vår årliga enkät för skola & fritids. Den tar upp trivsel, trygghet, bemötande, information, tillgänglighet och vår miljö. Den, liksom de nationella proven, är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete som ska hjälpa oss att utvecklas och bli en ännu bättre skola. Så vi hoppas förstås på att så många som möjligt av er går in och svarar på den länk som mailas till er i ett senare skede.

Jag önskar er alla en fin vår!

Vänligen Maria Verter, rektor