Om skolan

Historik och Organisation

Friskolan Karlavagnen startades 2003 och drivs som en ekonomisk förening. I den ekonomiska föreningen erbjuds fast anställd personal medlemskap/delägarskap. Föreningen väljer sedan skolans huvudman som är en vald styrelse, med både externa representanter och personalrepresentanter.

Verksamheten finansieras med skolpeng, på samma sätt som de kommunala skolorna.

Eventuellt överskott/vinst återföres alltid i skolans verksamhet, som t ex större investeringar, skolresor, lokalförbättringar m m.

Friskolan Karlavagnens styrelse

Ordförande: Eva-Lotta Mannerfelt

Ord.ledamöter:
Carina Eriksson, Maria Verter och Jenny Klefbom.
Styrelsen tar emot era frågor, synpunkter eller eventuella klagomål. Vänligen kontakta oss på mail eva-lotta@friskolankarlavagnen.se

Friskolan Karlavagnens ledning

Skolans verksamhet leder och ansvarar rektor Maria Verter för. Till sin hjälp har Maria en ledningsgrupp. Skolledningen består av rektor, bitr rektor och arbetslagsledarna för skola och fritids . Skolan har även en utvecklingsgrupp, där ledningsgruppen, förstelärarna och specialläraren ingår. Rektorn och skolledningen arbetar och ansvarar för skolans vardag samt den pedagogiska utvecklingen.

Karlavagnen ingår även  i ett nätverk ”KRAMGruppen” – där friskolorna Karlavagnen- Roggeskolan- Asken-Montessori-Gripsholmsskolan samarbetar i gemensamma frågor.

pyramidenPyramiden –  ett av Karlavagnens styrdokument

Beslut är inte alltid lätta att ta, ibland kan svaret vara självklart men inte alltid. Till hjälp har vi vår Pyramid. Ett hjälpmedel där vi tydligt kan se att beslut som fattas ska gynna/vara till fördel för eleverna. Beslut som fattas på de olika nivåerna får aldrig påverka nivåerna ovanför negativt. Varje nivå i pyramiden är viktig och värdefull, men en individfråga kan inte prioriteras om det påverkar Karlavagnens gemensamma koncept eller Karlavagnens elever negativt.

En del av Karlavagnens koncept är att efterleva de lagar och regler som finns (internationella, nationella och interna), vårt förhållningssätt till eleverna, föräldrar och varandra som personal.

Genom att maximera pyramiden så upplever vi att det blir lättare att ta rätt beslut då frågan kan placeras i pyramiden och på så sätt får vi hjälp att se lösningen.