Pedagogik

Kunskap – Trygghet – Glädje

Fotografbild Emelie Almhager-4540

För att kunna ta in och befästa nya kunskaper så är det viktigt att eleven känner sig trygg på skolan. Det är minst lika viktigt att också känna glädje på sin skola/arbetsplats.

Med ett lösningsfokuserat arbetssätt fokuserar vi mer på lösningar och på hur vi önskar ha det än på problem.

Ett lågaffektivt bemötande – genom ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minskar stress och problemskapande beteenden.

”Alla barn vill om de bara kan” (Ross Greene)

Styrdokumenten är desamma som i de kommunala skolorna.

Eleverna utmanas utifrån sin egen nivå – och möts där de är i sin utveckling. Det ställer stora krav på lärarnas kompetens och kunskaper.

Portfolio

portfolio

 

Skolan använder sig av portfoliometodiken som ett praktiskt verktyg i undervisningen. Läs mer om Portfolio här.

 

Uterummet / Utökad tid för rörelse

Karlavagnen använder sig också av uterummet i undervisningen. Där kan både engelska, matematik och svenska och ja – i stort sett alla ämnen integreras och genomföras. Naturen ligger inpå knuten samt ett vackert naturreservat där undervisningen kan genomföras. Närheten till Mälaren gör att vi kan undersöka vattendjur och följa de olika årstiderna.

Vi tror på att röra oss- därav utökad ”fysisk aktivitet” på schemat. Pulshöjande och lustfyllda aktiviteter utförs dagligen (av både idrottslärare och fritids- och trivselledare). Mer fysisk aktivitet på schemat har inte bara en positiv inverkan på barns motoriska utveckling utan också för prestationer i skolarbetet och i det sociala samspelet med andra barn.