Synpunkter

Synpunkter/klagomål

 

På Friskolan Karlavagnen ser vi synpunkter och klagomål som en del i att förbättra vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är viktiga, oavsett om de är positiva eller negativa, för att vi tillsammans ska kunna arbeta för att barnet/eleven ska nå så bra resultat som möjligt både socialt och kunskapsmässigt.

Enligt läroplanerna för de obligatoriska skolformerna har skolan och vårdnadshavarna ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång, för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

 

Så här gör du för att framför din synpunkt:
Du kan framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten direkt eller genom telefonsamtal, per brev eller e-post.

Vänd dig i första hand till den personal/pedagog som har ansvar för ditt barn.

Om ärendet inte blir löst i ovanstående hantering vänder du dig till skolans rektor och/eller styrelse.

Kontaktuppgifter till rektor och styrelseordförande:

Rektor: maria@friskolankarlavagnen.se

Styrelseordförande: eva-lotta@friskolankarlavagnen.se