Sommarblogg

Hej!

Välkomna tillbaka till Karlavagnen.

Då var det augusti månad, lärarna är åter efter sitt sommarlov och fritids har varit igång ett par veckor redan. Några av våra elever, gamla som nya, har hållit fritidspersonalen sällskap under dessa uppstartsveckor. Det är något visst med sommarfritids, tempot är lite lugnare, en stor del av dagen tillbringas utomhus och en speciell känsla infinner sig. Jag tror att det är glädje och förväntan i en härlig kombination.

I slutet av läsåret är det full fart i skolans värld, saker och ting ska följas upp och utvärderas. Hur blev det? Hur har det gått med den målsättning vi haft och hur nöjda är våra elever och vårdnadshavare? Mår vi bra på jobbet och vad kan vi se för utvecklingsmöjligheter för just vår arbetsplats?

Jag tänkte ta tillfället i akt och skryta lite, skryta om de fina resultat som vi fått på den psykosociala medarbetarenkäten. Varje år gör skolan en medarbetarenkät där personalen får en mängd påståenden att värdera. Områdena som värderas är: arbetsbelastning, arbetsorganisation, handlingsutrymme, ledarskap, stöd, kunskaper och utveckling, återhämtning samt övrigt.

Vi har under flera år haft väldigt bra resultat på medarbetarenkäten och detta år är inget undantag. Detta gör mig förstås både stolt och glad. Tillsammans kan vi göra ett bra arbete och må bra i skolans värld. Att jag lyfter detta är för att jag tycker det är viktigt att fira och njuta av goda resultat, våga klappa oss själva på axeln och bli medvetna om vad vi är bra på. Självklart jobbar vi också på att bli ännu bättre.

Med hjälp av den uppföljning och utvärdering som gjordes i våras, har huvudman och rektor analyserat och reflekterat för att finna lämpliga utvecklingsområden för skolan att ta sikte mot ”Vart ska vi?”. Tillsammans på våra två studiedagar har hela personalstyrkan jobbat med att ta fram en plan för hur vi ska nå våra mål. ”Hur gör vi?”

Så i och med detta blogginlägg vill jag passa på att presentera våra fokusområden för detta läsår:

  • Läsning
  • Matematik
  • Alla får vara med
  • En hälsosammare skola

Vi kommer att berätta mer om våra fokusområden på kommande föräldramöten.

Återigen, varmt välkomna tillbaka till Karlavagnen! Nu kör vi igång det nya läsåret! Vi ser verkligen fram emot det!

Tveka aldrig att höra av Er om ni har några frågor eller funderingar som rör skolan. Ni når mig på mail: maria@friskolankarlavagnen.se och telefon 0152-45050.

Vänliga hälsningar

Maria Verter, rektor